V novom školskom roku zasadne po prvýkrát do lavíc takmer 51 tisíc prváčikov

26.08.2010

     Vo štvrtok 2. septembra 2010 sa otvoria brány škôl a školských zariadení pre viac ako 768 tisíc žiakov. Pôjde približne o 477 tisíc žiakov základných a 291 tisíc študentov stredných škôl. Do školských lavíc by malo po prvý raz zasadnúť takmer 51 tisíc žiakov 1. ročníka ZŠ. Hoci budúcich prváčikov prišlo k zápisu 55 741, odklad povinnej školskej dochádzky bol navrhnutý 4 744 deťom. Najviac prvákov by malo navštevovať základnú školu v Prešovskom, najmenej v Trnavskom kraji.
     Do siete škôl by malo pribudnúť tento rok 30 nových škôl (7 materských, 7 základných, 3 stredné a 13 škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením), naopak, svoje pôsobenie ukončí 8 materských, 8 základných, 3 stredné školy a 2 školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Na nový školský rok pripadne 189 vyučovacích dní, zvyšných 176 dní budú tvoriť   prázdniny, sviatky a víkendy. Po novom pribudne k reformným ročníkom, v ktorých sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov, tretí a siedmy ročník základných škôl a tretí ročník stredných škôl a osemročných gymnázií. 

     Pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2010/2011 sa na pôde školy stretne po prvý raz so žiakmi aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. 2. septembra 2010 navštívi Gymnázium v Prievidzi, popoludní zavíta na ZŠ s MŠ v Kozárovciach. 

*počty žiakov základných a stredných škôl sú informatívne, nakoľko sa zber týchto údajov  každoročne získava  k 15. septembru.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku