Navigácia

V niektorých knižniciach budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov

Súčasné trendy a inovatívne aktivity knižníc dominovali v diskusii na tradičnom odbornom knihovníckom podujatí Bibliosféry. Aktuálny ročník otvoril nové témy a ešte intenzívnejšie sa hovorilo o knižniciach, ktoré sú súčasťou konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS). Konzorcium zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). No a ak verejnosť hľadá spoľahlivý spôsob, ako sa zoznámiť s digitálnou érou a 4. priemyselnou revolúciou, tak knižnice konzorcia sú v tomto prípade tým správnym partnerom.

Bibliosfery

Bibliosféry 2023 si v aktuálnom ročníku zvolili za hlavnú tému SmartLaby – kreatívne dielne verejných knižníc. Práve v nich nájde verejnosť nové služby a podporu pre rozvoj digitálnej gramotnosti či kreativity. „Na pôde CVTI SR v Bratislave otvoril podujatie Radoslav Ragač, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR. Úvodným slovom pokračoval Jozef Dzivák, riaditeľ vedeckej knižnice CVTI SR. Účastníkom sme krátko zhrnuli aj aktuálne aktivity KPS a predstavili pripravované novinky. Spomenuli sme napríklad digitálnu knižnicu pre knižnice konzorcia KPS či Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. V nej sa počíta s premenou 50 slovenských knižníc na SmartLaby čiže inteligentné laboratóriá,“ spomína Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia Knižnice pre SlovenskoCVTI SR.

Kreatívne dielne sa skloňovali v rôznych podobách aj v odborných prezentáciách. Ako Baranko konkretizoval účastníci sa dozvedeli o fungovaní kreatívnych dielní vo vybraných knižniciach v USA. Tie mohli navštíviť slovenskí kolegovia vďaka grantu Veľvyslanectva USA na Slovensku„Priblížili sme aj výrobné technológie vrátane odporúčaní pre verejné knižnice. O dobrú prax s prevádzkou kreatívnych dielní a realizáciou hravých podujatí sa podelili Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Krajská knižnica Karola Kmeťka Nitra, Knihovna Ústeckého kraje, Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Knihovna Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Jej zástupcovia okrem príspevku zaujali stánkom s pojazdným multimediálnym štúdiom a astroklubom.“ 

Rezonujúcimi témami boli i umelá inteligencia či využitie  videohier v knižniciach na vzdelávacie účely. Odzneli tiež aktuálne informácie k spolupráci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči s CVTI SR.

Na druhý deň knihovníci vymenili prednášky za praktickú časť. Program bol pripravený v kreatívnych dielňach Fablab CVTI SR v Bratislave. V produkčne orientovanom Fablabe na Radlinského si knihovníci prešli priestory a zoznámili sa s jednotlivými výrobnými technológiami. Neskôr si na workshope vyskúšali 3D modelovanie.

Aj v edukačne orientovanom Fablabe Ilkovičova sa zoznámili s priestormi a vybavením dielní. Workshop, ktorý ich tu čakal im priblížil, ako  funguje kreatívne AI. Prezentovali sme im aj ukážky pripravovanej únikovej hry v SmartLabe.“

Knihovníci konzultovali, skúšali si prácu v drevárskej dielni a rôzne edukačné digitálne technológie.

„Je výborné, že knižnice na Slovensku postupne budujú kreatívne dielne. Dokážu tak prilákať nielen nových používateľov do knižníc, ale najmä podporia kreativitu, digitálne i manuálne zručnosti svojich používateľov. V súčasnej dobe umelej inteligencie a 4. priemyselnej revolúcie je to doslova nevyhnutné.“

V niektorých knižniciach budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov   

Bibliosféry 2023 v číslach:

- 55 účastníkov z knižníc či iných inštitúcií z Slovenska i Českej republiky

- 25 účastníkov praktického dňa

 

■  Bibliosféry 2023 ■ Knižnice pre Slovensko ■ Fablab CVTI SR

 fotoreport

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky