Navigácia

V najbližších dvoch týždňoch sa rušia okresné, krajské a celoštátne kolá siedmich olympiád

     Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

- Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),

- Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),

- Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),

- Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),

- Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),

- Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),

- Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).

     V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, o ktorých budeme informovať na webovej stránke organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky