Navigácia

V minulom roku pribudlo päť modulových škôl

     V dôsledku výrazného demografického nárastu bola v niektorých školách zavedená dvojzmenná prevádzka. Dokonca niekde uvažovali až o trojzmennosti vyučovania. Vďaka projektu výstavby modulových škôl sa rezortu školstva darí riešiť dlhodobý problém preplnených školských priestorov v obciach s vysokým zastúpením marginalizovaných rómskych komunít.
     Žiaci základných škôl z Jarovníc a Podhorian na východe Slovenska sa už vzdelávajú v nových priestoroch modulových škôl. Výstavba ďalších troch montovaných škôl v obciach Stráne pod Tatrami, Krížova Ves a Kecerovce bude ukončená v najbližších dňoch. 
     Projekt v roku 2013 spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvom financií SR, okresnými úradmi a samosprávami.
     Na jeho realizáciu bola zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma milión eur (200 tisíc eur na školu), pričom obce poskytli pozemok a projektovú dokumentáciu. Tiež  zabezpečili infraštruktúru, ale aj výstavbu základov týchto budov v rámci aktivačných prác. Okrem toho bolo každej škole poskytnutých 20 tisíc eur na prvotné vybavenie priestorov (lavice, stoličky, tabule a pod.).
     Rezort školstva bude v trende výstavby montovaných škôl pokračovať aj v tomto roku. Preto bol vytvorený zoznam obcí pre výstavbu, a to na základe posúdenia viacerých kritérií, či už ide o prekročenie kapacity existujúcich škôl v obci, existencie dvojzmenného vyučovania alebo nárastu počtu obyvateľov a školopovinných detí v dvoch ostatných sčítaniach obyvateľov.
     Výstavba montovaných škôl je podľa nášho názoru aj efektívny spôsob aktívnej spoluúčasti viacerých partnerov, a to tak na strane štátu, ale aj na strane samospráv a miestnych komunít.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky