V Minsku sa rokovalo aj o vedecko-technickej spolupráci Slovenska a Bieloruska

25.10.2019

     V poradí už 14. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou sa konalo v Minsku v dňoch 23. - 24. 10. 2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí zastupovala delegácia pod vedením štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
     Zástupcovia oboch strán potvrdili záujem o pokračovanie vo vzájomnom prehlbovaní a rozširovaní spolupráce v oblasti vedy, techniky a vzdelávania medzi oboma krajinami.
     Komisia privítala zriadenie slovensko-bieloruskej komisie pre vedu a techniku a jej 1. zasadnutie dňa 25. septembra 2018 v Minsku. Druhé zasadnutie by sa malo uskutočniť v Bratislave v druhej polovici 2020, kde budú zhodnotené aj doterajšie výsledky. Obe strany skonštatovali posun v rozvoji vedecko-technickej spolupráce a upevnenie vzťahov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym výborom pre vedu a technológie Bieloruskej republiky.
     Komisia ocenila profesionálnu prácu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho výboru pre vedu a technológie Bieloruskej republiky počas prípravy a realizácie spoločnej výzvy na slovensko-bieloruské vedecké a vedecko-technické projekty na obdobie 2019 – 2022.
     Obe strany tiež potvrdili nevyhnutnosť čo najskoršieho odsúhlasenia návrhu Dohody o spolupráci medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky v oblasti vzdelávania a prípravy jej podpisu. Slovenská strana vyjadrila záujem aj o rozvoj spolupráce medzi strednými školami oboch krajín.
     Súčasťou programu zasadnutia bolo aj rokovanie najvyšších predstaviteľov Komisie a členov delegácie, ako aj diplomatov oboch krajín na Ministerstve zahraničných vecí Bieloruskej republiky, a tiež návšteva Parku vysokých technológií. Delegácia z MŠVVaŠ SR sa zúčastnila na návšteve v Bieloruskej akadémii vied.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku