V Kráľovej Lehote si pripomenuli významné výročia spisovateľky Kristy Bendovej

01.02.2018
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v sobotu 27. januára 2018 konala v obci Kráľova Lehota spomienková slávnosť na známu slovenskú spisovateľku Kristu Bendovú.
     Zástupcovia obce i pozvaní hostia si pripomenuli slávnu rodáčku pri príležitosti 95. výročia jej narodenia a súčasne okrúhleho 30. výročia jej úmrtia.
     Krista Bendová sa preslávila najmä ako autorka detskej poézie a prózy,pričom jej diela sa vo viacerých prípadoch dočkali aj televízneho spracovania. Známymi sú najmä rozprávky o Osmijankovi či Opice z našej police. Ukážky z jej diel sú zaradené aj do súčasných čítaniek pre žiakov na prvom stupni základnej školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku