V Košiciach vznikne výskumné centrum SAV pre progresívne materiály

  • Dátum: 22.08.2013
     Za viac ako 22 miliónov eur vznikne v Košiciach výskumné centrum Slovenskej akadémie vied PROMATECH zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj podpísali dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek.
      Cieľom je vytvoriť výskumné centrum medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. V rámci projektu vzniknú pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Watsonovej 47 v Košiciach, v priestoroch historickej budovy UPJŠ v Košiciach a v detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom. Súčasťou centra tak budú napríklad laboratóriá pre nanotechnológie, optickú mikroskopiu, progresívne zliatiny, polymérne materiály či práškovú metalurgiu.
     „Je to projekt, na ktorom nám veľmi záleží, a pripravovali sme sa naň niekoľko rokov. Sľubujeme si od neho, že sa posilní výskum na SAV a zvýši sa jeho úroveň, keďže oblasť materiálov patrí medzi naše nosné témy,“ konštatoval po podpise zmluvy J. Pastorek.
     Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu viac ako 22,19 mil. eur, z čoho SAV formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ získa vyše 18,63 mil. eur a zo štátneho rozpočtu sumu takmer 3,329 mil. eur. Výskumné centrum by malo byť dokončené do júla 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku