V Košiciach sa uskutoční seminár o tvorivosti a inováciách

19.10.2009

     V rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácií sa zajtra 20. októbra 2009 bude konať v Košiciach informačný a diskusný seminár o uplatňovaní tvorivosti a inovácií vo východoslovenskom regióne.
     Cieľom podujatia je predstaviť pedagogickej verejnosti už uskutočnené, ale aj plánované aktivity, nápady a tvorivé prístupy, ktoré sa môžu použiť tak vo vzdelávacom procese, ako aj vo voľnočasových aktivitách mladých ľudí. Seminár je určený najmä vedúcim pedagogickým pracovníkom a odborníkom, ale aj širokej verejnosti.
     Aktivity Európskeho roka tvorivosti a inovácií 2009 na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva SR. Regionálny seminár sa uskutočňuje s partnerskou podporou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Národnej kancelárie Programu celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Miesto a čas: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice (seminárny salónik, 3. posch.), 8.30 hod.

Bratislava 19. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku