V Košiciach sa bude konať odborný seminár o školských knižniciach

  • Dátum: 19.02.2015
     Povinné evidencie školskej knižnice aj prostredníctvom knižnično-informačných systémov. Aj o tejto téme budú diskutovať účastníci celoslovenského seminára, ktorý sa zameriava na vedenie odborných evidencií a elektronizáciu výpožičného systému.
     Odborníci predstavia aj knižnično-informačné systémy Clavius a Proflib či knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice. Podujatie sa uskutoční 26. marca 2015 v priestoroch Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej ulici v Košiciach so začiatkom o 10.00 hod.
     Seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a určený je predovšetkým pre školských knihovníkov.
     Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do 20. marca 2015 na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku