Navigácia

V konkurencii českých rovesníkov sa v dejepisnej súťaži nestratili ani gymnazisti z Galanty

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 22. novembra 2018 zúčastnila na finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v Chebe, ktoré v tomto roku pokračovala už svojim 27. ročníkom. Témou tohtoročného finálového kola bolo obdobie rokov 1968 – 1977 s názvom „Rok naděje a léta zklamání“. Krajských kôl sa zúčastnili trojčlenné družstvá z 259 gymnázií, z toho 183 z ČR a 76 zo SR. Do finále postúpilo 75 najlepších družstiev.
     Finále dejepisnej súťaže sa konalo v priestoroch veľkej sály Fakulty ekonomickej Západočeskej univerzity v Chebe. Štátna tajomníčka sa vo svojom príhovore okrem iného poďakovala hlavnému organizátorovi súťaže Miroslavovi Stulákovi a zároveň mu odovzdala ďakovný list za osobné nasadenie v príprave tejto dejepisnej súťaže. 
     Vyhodnotenie súťaže sa začalo vyhlásením najlepšieho slovenského družstva. Stalo sa ním Gymnázium Janka Matúšku v Galante, ktorého zástupcom štátna tajomníčka odovzdala ocenenie. Ocenené boli družstvá od 10. miesta, v rámci ktorých sa galantské gymnázium umiestnilo na 3. mieste. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky