V Kanade a USA minister Ján Mikolaj rokoval s prestížnymi akademickými inštitúciami

07.04.2009

     S predstaviteľmi univerzít, vedy a výskumu, športu a samosprávy rokoval počas zahraničnej pracovnej cesty v Kanade a USA podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Cieľom cesty boli rokovania v súvislosti s prípravou zimných olympijských hier (ZOH) a rozvíjanie spolupráce v oblasti výskumu s prestížnymi výskumnými centrami a univerzitami.
    
Delegácia MŠ SR sa v kanadskom Vancouveri oboznámila so športoviskami pripravovanými na ZOH v roku 2010. V programe hier budú súťaže v 15 športových odvetviach. Slovenský olympijský výbor predpokladá, že naši športovci by mohli SR reprezentovať v 10 športoch. Na 8. svetovom kongrese o športe a životnom prostredí vo Vancouveri 30. marca otvoril minister Ján Mikolaj v prítomnosti Princa Alberta II. a ďalších najvyšších predstaviteľov organizačného výboru ZOH slovenskú prezentáciu.
     Kalifornská univerzita v Berkeley 1. apríla  predstavila zástupcom Slovenska možnosti, ako manažovať a financovať výskumné projekty v spolupráci škôl s firmami. Možnosti kooperácie v oblasti aplikačného výskumu so Stanfordským výskumným inštitútom boli témou stretnutia v San Franciscu.
     Ján Mikolaj sa stretol 2. apríla so zástupcami spoločnosti IBM. Ocenil, že aj slovenské akademické inštitúcie majú možnosť žiadať o granty na financovanie vzdelávacích programov v rámci akademických programov spoločnosti. Úspešní žiadatelia napr. využívajú bezplatne softvérové aplikácie, publikácie, on-line kurzy a ďalšie materiály. Okrem tejto ponuky predstavila firma ministrovi školstva SR aj svoj najúspešnejší projekt v oblasti vysokoškolského aplikovaného výskumu Smarter Planet. Grantové schémy vyhlasuje pre záujemcov aj spoločnosť Hewlett Packard. Projekt otvorenej inovácie ponúka podporu pri manažmente informácií, inteligentnej infraštruktúry, digitálnej tlači a technológiách udržateľného rozvoja.
     Výsledkom obojstranných rokovaní bol 2. apríla podpis dvoch memoránd. V rámci prvého bude Technická univerzita v Košiciach spolupracovať so Stanfordskou univerzitou, a to najmä pri budovaní knižníc vzdelávacích projektov a v oblasti mobilných vzdelávacích systémov. Druhý dokument poskytuje priestor pre partnerstvo PlugandPlay technického centra v Kalifornii a bratislavskej Univerzity Komenského. Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vyjadril pri podpise memoránd podporu spoločným iniciatívam podnikateľskej a akademickej sféry a zahraničným partnerstvám.
     Program spolupráce medzi MŠ SR a Robert Morris University v Minnesote potvrdil svojím podpisom minister Ján Mikolaj 6. apríla. V rámci partnerstva udelí MŠ SR napr. štipendium na letnú školu slovenského jazyka a univerzita štipendium na jeden akademický rok pre slovenského záujemcu.

Bratislava 7. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku