V druhom polroku sa zapojilo do e-testovania vedomostí a zručností až 35 900 žiakov základných a stredných škôl

Po ukončení dištančnej formy vzdelávania a po návrate žiakov do škôl ponúkol Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov. V období od apríla do konca mája využívali systém e-Test najmä žiaci 5. a 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, taktiež stredoškoláci.

LOGO NÚCEM

Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 26 650 elektronických testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov. Do jarného e-testovania sa zapojilo takmer 15 400 žiakov z 346 škôl. NÚCEM zároveň pre všetky základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom sprístupnil testy aj vo formáte vhodnom na papierové testovanie. Školy sa zapájali dobrovoľne a mohli si vybrať papierovú alebo elektronickú formu overovania vedomostí a zručností žiakov.

„Pripravili sme vedomostné testy za tým účelom, aby učitelia mohli po návrate žiakov do škôl efektívne vyhodnotiť, v ktorom učive ich žiaci zaostávajú a potrebujú ho lepšie vysvetliť a preopakovať, a tiež, čo počas dištančného vzdelávania žiaci zvládli bez problémov,“ vysvetlila Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM. „Záujem škôl o tieto nástroje, či už v elektronickej alebo papierovej forme, bol veľký. Veríme, že poskytol učiteľom vhodnú diagnostickú pomôcku na vyučovanie,“ doplnila Kanovská.

Zo strany základných škôl bol tradične najväčší záujem o e-testy z matematiky a vyučovacích jazykov. Na stredných školách učitelia zadávali žiakom najčastejšie elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka na úrovniach B1 aj B2.

Do e-testovania JAR 2021 sa najviac zapájali školy z Prešovského kraja (viac než 5 830 zrealizovaných e-testov), školy zo Žilinského kraja (viac než 5 070 e-testov), z Košického kraja (viac než 3 800 e-testov) a Bratislavského kraja (takmer 3 600 zrealizovaných e-testov).

Celkovo počas druhého polroku tohto školského roka, od februára do mája 2021, využívali školy systém e-Test veľmi intenzívne a dobrovoľne sa zapájali do e-testovaní na overovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a aj gramotnosti žiakov. V uvedenom období využilo ponuku NÚCEM vyše 35 900 žiakov základných aj stredných škôl, ktorí vyplnili celkovo až 52 650 e-testov.

Veríme, že pre školy boli tieto nástroje užitočnou pomôckou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov počas dištančného vzdelávania a aj po jeho ukončení.

Viac informácií o e-testovaní JAR 2021 nájdete TU.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky