V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

  • Dátum: 14.05.2021

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude od 24. mája do konca júla 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (OECD PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude realizovať Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Koľko domácností bude oslovených, akým spôsobom bude zber realizovaný a všetky ostatné dôležité informácie si môžete prečítať tu: V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

logo_PIAAC_horizontalne_sk

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku