V celoslovenskom finále SOČ bude súťažiť takmer 300 stredoškolákov

  • Dátum: 17.04.2014
  Najväčším stretnutím talentovaných stredoškolákov v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov bude v dňoch 22. - 25. apríla 2014 celoslovenská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Jej v poradí už 36. ročník sa uskutoční na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni (Jarmočná 108). 
     Na celoštátnej súťaži sa predstaví spolu 272 žiakov stredných škôl, ktorí postúpili do finále ako víťazi z ôsmich krajov. Celkovo sa do súťaže v tomto školskom roku zapojilo 5 232 žiakov z 388 stredných škôl, pričom svoj talent a zručnosti predstavili stredoškoláci vo vyše 4 tisíc prácach.
     Víťazi krajských kôl budú svoje práce prezentovať a ústne obhajovať pred odbornou hodnotiacou komisiou zloženou z pedagógov stredných a vysokých škôl. Mimoriadne úspešné odborné práce predstavia ich autori následne na medzinárodných podujatiach. Vybraní víťazi v oblasti technického zamerania sa zúčastnia na 10. ročníku EXPO-SCIENCE Europe 2014 v Žiline. Traja najlepší stredoškoláci s prácami humanitného zamerania vystúpia na 36. ročníku celoštátnej súťaže SOČ v Českej republike v Plzni.  
     Novinkou tohto ročníka je súťaž v kategórii základných škôl, v ktorej sa predstaví 80 žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ zo siedmich krajov s odbornými prácami v prírodovedných a technických odboroch. Zápolenie žiakov základných škôl sa uskutoční s podporou eurofondov v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
     Celoštátnu prehliadku SOČ podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, metodickým, odborným a organizačným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.             
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku