V Bruseli sa rozhodne o sídle EIT

29.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v dňoch 29. a 30. mája 2008 zúčastní na zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Na zasadnutí sa rozhodne o sídle Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), o ktoré sa uchádza aj Slovensko spolu s Rakúskom netradičným spojením Bratislavy a Viedne. Našimi konkurentmi sú Poľsko (Vroclav), Maďarsko (Budapešť), Španielsko (Sant Cugat del Valles) a Nemecko (Jena).
     Európsky inovačný a technologický inštitút má vytvoriť priestor na prepojenie vzdelania, výskumu a inovácií. Zoskupí odborníkovi nielen z Európskej únie, ale aj z celého sveta, ponúkne možnosť ďalšieho rozvoja EÚ a zvýši tak jej konkurencieschopnosť. Slovensko-rakúska kandidatúra má vysoký potenciál prirodzeného euroregiónu Bratislava - Viedeň. Opiera sa o možnosti, ktoré ponúka jedinečné geografické umiestnenie týchto dvoch hlavných miest a ich vzájomné infraštruktúrne prepojenie.
     Rada prerokuje aj závery neformálneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v apríli v slovinskom Brde. Zaoberať sa bude výskumnými infraštruktúrami a ich regionálnym rozmerom, ale aj návrhom nariadenia Rady, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík.

Bratislava 29. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku