V Bruseli rokuje Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru

20.11.2008

     V dňoch 20. a 21. novembra 2008 sa v Bruseli koná zasadnutie Rady ministrov pre vzdelávanie a mládež, na ktorom sa zúčastňuje aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     V časti mládež Rada ministrov schválila odporúčanie o mobilite mladých dobrovoľníkov v EÚ. V rozprave minister Ján Mikolaj povedal, že mobilite mladých dobrovoľníkov by pomohlo vytvorenie platformy na európskej úrovni, ktorá by umožňovala výmenu informácií o fungujúcich systémoch podpory dobrovoľníctva v jednotlivých členských štátoch. Počas Rady pre vzdelávanie ministri schválili niekoľko uznesení a záverov. V súvislosti s uznesením Rady o zdraví a pohode mladých ľudí boli členské štáty vyzvané, aby podporovali aspekt mládeže v iniciatívach týkajúcich sa zdravia. Dokument zdôrazňuje, že je potrebné pomáhať mladým ľuďom pri preberaní väčšej zodpovednosti za zdravie, a to najmä zvyšovaním ich povedomia o pozitívnych účinkoch zdravého životného štýlu.
     Počas zajtrajšieho zasadnutia Rady by mali ministri prijať uznesenie o Európskej stratégii pre viacjazyčnosť, uznesenie o lepšom začlenení celoživotného poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania a ďalšie.  

Brusel 20. november 2008 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku