V Bratislave sa uskutočnil prvý z odborných seminárov o maturitnej skúške

13.10.2009

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil odborný seminár Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v Slovenskej republike. Ďalšie semináre sa uskutočnia v priebehu novembra 2009 v Žiline a v Košiciach.
     Cieľom podujatia, organizovaného Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom, bolo zhodnotenie piatich rokov externej časti maturitnej skúšky na Slovensku uskutočňovanej zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov a matematiky. Na seminári sa hovorilo aj o budúcom smerovaní maturitnej skúšky, cieľových požiadavkách na maturantov v zmysle obsahovej reformy vzdelávania a aj o ďalšom vzdelávaní učiteľov.
     „Potvrdzuje sa, že výsledky maturitných skúšok poskytujú dôležitú spätnú väzbu učiteľom a riaditeľom škôl pre hodnotenie ich vlastnej práce, teda pre vlastnú evalváciu škôl. Ako pozitívnu hodnotím aj tú skutočnosť, že mnohé vysoké školy akceptujú výsledky externých maturít a považujú ich za dôležitý údaj pre prijatie žiakov na vysokoškolské štúdium," uviedol vo svojom príhovore Ján Mikolaj.
     Podľa neho je už forma maturitnej skúšky na 90 percent stabilizovaná, pričom v nasledujúcich rokoch by sa mohli napríklad zrušiť dve úrovne náročnosti pri cudzích jazykoch. „Cieľom školskej reformy je okrem iného aj to, aby každý maturant ovládal cudzí jazyk na úrovni štátnej skúšky," dodal minister.
Fotogaléria

Bratislava 13. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku