V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o školských knižniciach

  • Dátum: 19.04.2012

     Už 6. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl sa bude konať 10. mája 2012 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Organizátormi sú Slovenská pedagogická knižnica a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Odborníci zo Slovenska a Česka budú prednášať o zapojení školskej knižnice do vzdelávacieho programu školy či nových možnostiach ponúkaných počítačovými hrami. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné ocenenie víťazov "Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc v roku 2011.
     Záujemcovia o účasť sa musia registrovať do 30. apríla 2012  prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice, kde nájdu aj viac informácií o akcii.

Bratislava 19. apríl 2012

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku