V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

  • Dátum: 22.09.2015
      V rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia sa bude vo štvrtok 24. septembra 2015 v Bratislave konať odborná konferencia s názvom Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní
     Podujatie sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera a Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizátormi sú  Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD).
     Súčasťou programu konferencie bude okrem iného aj predstavenie elektronickej platformy EPALE, ktorú spustila Európska komisia. EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe - vznikla ako multilingválna a medzinárodná komunita, ktorá by mala prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania v tejto oblasti.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku