V Bratislave sa stretli odborníci na informačné technológie v rámci ICT Proposers´ Day

27.09.2016

     V dňoch 26. – 27. septembra 2016 sa v bratislavskej Inchebe zišlo približne 2 600 účastníkov z celej Európskej únie a iných krajín sveta na najväčšom networkingovom podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ s názvom ICT Proposers´ Day 2016.
     Podujatie ICT Proposers´ Day sa koná každý rok v jednej z európskych metropol. V rámci slovenského predsedníctva sa tento rok uskutočnilo v Bratislave.  Na jeho organizácii sa podieľala Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavný cieľ bol poskytnúť odborníkom z oblasti IKT príležitosť na budovanie kvalitných partnerstiev.
     Bratislavské ICT Proposers´Day účastníci hodnotili ako podujatie s dobrou spätnou väzbou a úspešnou prezentáciou návrhov projektov.
      O stretnutie potenciálnych projektových partnerov na bilaterálnych rokovaniach prejavilo záujem 762 účastníkov, uskutočnilo sa  3 514 stretnutí na tzv. face2face stretnutiach.
      Počas 2 dní boli v šiestich prezentačných miestnostiach predstavené  otvorené výzvy rámcového programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 podľa jednotlivých tém: Components & Systems, Future Networks & Iner-national, Interfaces, Content & Data, Excellence, Societal Challenges, a Innovations.
      Najväčší záujem bol o informačné podujatia a stretnutia: Ako napísať projektový návrh, Matematika v H2020, Umelci ako katalyzátori inovácií v projektoch H2020.  Jedným z najnavštevovanejších bol  workshop  PPP projekty & malé a stredné podniky v H2020.
 
Cena Innovation Radar 2016
      Európska komisia v rámci posilnenia podpory najsľubnejších európskych projektov odovzdala cenu Innovation Radar v štyroch kategóriách: Excelentná veda, ICT pre spoločnosť, Priemysel a technológie a H2020 ICT inovátor.
     Celkovým víťazom ceny Innovation Radar 2016 a stala spoločnosť Intristic-ID z Holandska, ktorá je svetovým lídrom v oblasti autentifikačných technológií overovania na základe elektronického odtlačku prsta zariadenia na základe fyzikálnej technológie Unclonable Function (PUF).
     Viac o víťazoch ceny Innovation Radar sa dozviete na stránke EK https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2016-innovation-radar-prize-winners.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku