V Bratislave sa rokovalo o zatraktívnení odborného vzdelávania a prípravy

     V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa 19. a 20. októbra 2016 uskutočnilo v Bratislave zasadnutie generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých, ako aj zhodnotenie národných reforiem a politík v oblasti učňovského vzdelávania.
     Rokovanie otvorili 18. októbra 2016 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a holandský veľvyslanec na Slovensku Richard van Rijssen v priestoroch Múzea moderného umenia Danubiana. Peter Plavčan zdôraznil, že v súčasnosti je odborné vzdelávanie a príprava jednou z najvyšších priorít Európskej únie. Ako uviedol vo svojom príhovore, ide o budúcnosť nastávajúcich generácií, ktoré dokážu vytvárať hodnoty v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Vyzdvihol pri tom úlohu generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby európskych politík v tejto oblasti. „Predstavujete prepojenie domácich priorít a cieľov a ich napojenie na európsku úroveň. Je zrejmé, že ako skutoční odborníci v danej oblasti prispievate neustále k vylepšovaniu postavenia odborného vzdelávania a prípravy v Európe,“ uviedol  minister školstva.
     Hlavnou témou plenárneho zasadnutia generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu bola diskusia k iniciatíve Nové zručnosti pre Európu a sprievodného dokumentu Záruky zručností zamerané na nízko kvalifikovaných dospelých. Okrem toho sa generálni riaditelia oboznámili s implementáciou opatrení záverov z Rigy k odbornému vzdelávaniu a príprave či pohľadom na úlohu odborného vzdelávania a prípravy v rámci úspešnej integrácie migrantov.
     Na workshopoch si účastníci zasadnutia vymenili skúsenosti, keďže Slovensko vyhodnocuje zavádzanie duálneho vzdelávania do praxe. Predmetom diskusií boli aj otázky spojené s podporou vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy, ako aj hľadanie nových atraktívnych ciest pre odborné vzdelávanie vo forme post-sekundárneho vzdelávania.
     Výsledky workshopov budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre členské štáty Európskej únie a ďalšie smerovanie Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie, ako aj na nastavenie európskej agendy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých pre Európsku komisiu na rok 2017.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky