Navigácia

V Bratislave sa predstavoval CERN

     V dňoch 24. a 25. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo dvojdňové podujatie CERN – SLOVENSKO 2015. Skadala sa z dvoch častí, z ktorých jedna sa konala na pôde rezortu hospodárstva a druhá v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave.
     V utorok 24. marca 2015 sa konala konferencia s názvom  CERN – SLOVENSKO: Priemysel a transfer vedomostí, ktorú spoločne pripravili Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom konferencie bolo rozšírenie spolupráce slovenského podnikateľského sektora s CERNom. Bližšie informácie sa nachádzajú na webstránke http://www.mhsr.sk/aktuality-konferencia-cern-mh/10s145099c.
     V stredu 25. marca 2015 sa uskutočnil popularizačno-vzdelávací blok prednášok na tému „Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!. Jeho organizátormi boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzita Komenského v Bratislave a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN. Rezort školstva na podujatí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská. Vysokým predstaviteľom CERN odovzdala pamätné medaily vydané pri príležitosti 60. výročia založenia CERN a otvorila konferenciu určenú študentom stredných a vysokých škôl a učiteľom so zameraním na fyziku a ďalšie vedecké a technické odbory.
     Po predstavení medzinárodnej vládnej organizácie CERN sa prítomní oboznámili s možnosťami uplatnenia mladých vedcov, fyzikov, absolventov technických odborov, IT špecialistov a iných odborníkov v CERNe a so vzdelávacími programami CERNu pre študentov stredných a vysokých škôl a pre učiteľov.
     Program s prezentáciami je prístupný na:
http://indico.dnp.fmph.uniba.sk/conferenceDisplay.py?confId=4.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky