V Bratislave sa konala Záverečná konferencia Týždňa celoživotného učenia

  • Dátum: 30.11.2018
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera 29. novembra 2018 uskutočnilo slávnostné otvorenie Záverečnej konferencie Týždňa celoživotného učenia. Podujatie sa konalo na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.
      Štátna tajomníčka vo svojom príhovore zdôraznila, že kvalifikované a kompetentné ľudské zdroje predstavujú základnú konkurenčnú výhodu. Rýchlou zmenou technológií a nárastom poznatkov je nevyhnutné, aby jednotlivci stále inovovali a rozširovali svoje poznatky a zručnosti a mali dostatok kvalitných príležitostí na zvyšovanie kvalifikácie.
      V poradí 18. ročník podujatia, ktorého generálnym partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným koordinátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, sa koná v dňoch od 26. 11. do 2. 12 2018. Týždeň celoživotného učenia pozostáva zo série seminárov, konferencií a ďalších odborných stretnutí určených odbornej i laickej verejnosti s dôrazom na meranie a zvyšovanie kompetencií dospelej populácie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku