V Bratislave sa konal Informačný deň EMBL 2019

  • Dátum: 11.12.2019

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová v pondelok 9. decembra 2019 otvorila v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave „Informačný deň EMBL 2019“.
     Podujatie, ktoré svojou záštitou zastrešila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová, sa konalo pri príležitosti prvého roku trvalého členstva Slovenskej republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (European Molecular Biology Laboratory - Európske laboratóriá molekulárnej biológie). Informačný deň bol organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.
     Ambíciou podujatia bolo poskytnúť účastníkom nové informácie o možnostiach vyžitia a benefitoch, ktoré členstvo v EMBL prináša. V rámci podujatia odzneli prednášky z jednotlivých výskumných oddelení z hlavného sídla EMBL - Heidelbergu. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie EMBL programov pre PhD. študentov a mladých výskumníkov.
     Európske laboratóriá molekulárnej biológie je medzivládna organizácia s viac ako 80 nezávislými výskumnými skupinami pokrývajúcimi spektrum výskumu v oblasti molekulárnej biológie. Pôsobí v šiestich miestach Európy, ktorými sú Heidelberg, Barcelona, Hamburg, Grenoble, Rím a Hinxton. Od svojho založenia v roku 1974 prispela k významnému pokroku v oblasti výskumu v molekulárnej biológii a príbuzných odboroch a v súčasnosti je právom považovaná za svetového lídra a vlajkovú loď Európy vo vedách o živote, tzv. „Life Science“.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku