V Bratislave sa diskutuje o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte

24.11.2008

     Dnes, 24. novembra 2008, sa koná v Bratislave seminár o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT) v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
     „Verím, že Inštitút pod jednou strechou vytvorí nielen priestor pre vzdelávanie, generovanie poznatkov a ich uskutočnenie v praxi, ale vytvorí i podmienky pre nadväzovanie partnerstiev krajín Európskej únie a pre synergie medzi inovačnými komunitami v Európe," uviedol v úvodnom prejave k otvoreniu seminára podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Súčasťou seminára bola aj tlačová konferencia, na ktorej sa okrem Jána Mikolaja zúčastnil aj komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ a predseda Riadiaceho výboru EIT Martin Schuurmans. Ten okrem iného vyslovil presvedčenie, že „dnešné stretnutie bude nielen o učení sa, počúvaní a vzájomnom rešpektovaní, ale aj o úspešnom naštartovaní fungovania EIT".
     Hlavným cieľom Európskeho inovačného a technologického inštitútu so sídlom v Budapešti je prepojenie vzdelávania,  výskumu a vývoja na inovačné riešenia, pričom daný potenciál by mal prispieť ku zvýšeniu konkurencieschopnosti celej Európy.
Fotogaléria

Bratislava 24. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku