V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

  • Dátum: 27.02.2015
     Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spoločne pripravujú konferenciu CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2015 od 9:00 do 18:30 hod. v konferenčnej sále Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej 19 v Bratislave.
     Cieľom podujatia, ktoré bude na Slovensku prvé svojho druhu, je utuženie a rozšírenie spolupráce CERN-u a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. Hlavným zámerom je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERN-u vo forme zákaziek pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERN-u a vytvorenie nových spoluprác medzi CERN-om a slovenským priemyslom.
     Ďalším dôležitým zámerom je oboznámenie slovenských vedecko-výskumných inštitúcií a firiem s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka fundamentálnemu výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti) a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.
     Zástupcovia firiem budú mať možnosť prezentovať svoje propagačné materiály a počas podujatia individuálne rokovať s delegáciou CERN-u v samostatnej miestnosti.
     Viac informácií nájdete v pozvánke a na webstránke http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť formou online registrácie do 10. marca 2015.
     Účasť na podujatí je bezplatná. Rokovacím jazykom je angličtina, preklad je zabezpečený. Podujatie bude vysielané livestreamom na http://www.thespot.sk/cern.
     V nadväznosti na konferenciu pripravujú spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzita Komenského v Bratislave a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN popularizačno-vzdelávací blok prednášok “Úžasný svet CERN-u a jeho výskum – Staň sa súčasťou!”. Podujatie sa uskutoční dňa 25. marca 2015 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a bude venované téme vzdelávania a popularizácie vedy a výskumu.
     Hlavným zámerom je motivovať žiakov stredných škôl študovať fyziku a iné technické odbory. Študenti a učitelia sa dozvedia o zaujímavých programoch a podujatiach, ktoré CERN ponúka, a taktiež o možnostiach kariéry v CERN-e pre mladých vedcov, inžinierov, ale aj odborníkov v iných oblastiach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku