V Bratislave rokujú odborníci o postavení rómskej mládeže

     Participácia, osobnostný rast a identita rómskej mládeže, ako aj prístup mladých Rómov k sociálnym právam, vzdelaniu a ich zamestnanosť sú témami konferencie s názvom Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien. Podujatie sa koná v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v dňoch 9. – 11. októbra 2016. Jeho organizátorom je rezort práce v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími partnermi na národnej i európskej úrovni.
     Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu o rómskej mládeži a možnostiach využitia jej potenciálu ako možnej zmeny v prístupoch k riešeniu postavenia rómskej menšiny v európskom spoločenstve.
     Počas troch dní sa postupne konferencie zúčastnia politickí predstavitelia z radov Európskej únie, zástupcovia Európskeho fóra mládeže, Európskeho parlamentu a mnohí odborníci venujúci sa rómskej problematike.
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Krajňák vyjadril presvedčenie, že konferencia prispeje k zdôrazneniu potreby venovať mládeži náležitú pozornosť a zvlášť tej, ktorá čelí v spoločnosti viacnásobnej diskriminácii.
     ,,Vy ste teraz hlasom mladých európskych Rómov. Využite túto možnosť na to, aby ste jasne a zrozumiteľne formulovali potreby, názory, výzvy svojich rovesníkov v diskusiách s tými, čo prijímajú rozhodnutia, aby ste boli  súčasťou týchto rozhodnutí, ich tvorcami a niesli  za ne v budúcnosti svoj diel zodpovednosť“, odkázal účastníkom.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky