V Bratislave rokovali odborníci o pokračovaní Bolonského procesu

09.12.2016

     V dňoch 8. – 9. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie reprezentantov členských krajín, ktoré pristúpili k Bolonskej deklarácii, organizácií a záujmových skupín (Bologna Follow-Up Group).
     Išlo o jedno z posledných podujatí konaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ a okrem iných sa na ňom zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
      Na zasadnutí sa odborníci na oblasť vysokoškolského vzdelávania venovali aktuálnym problémom pokračovania Bolonského procesu, ktorý je zameraný na harmonizáciu národných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom vytvárať európsky vysokoškolský priestor.
      Témou ich diskusie bola aj otázka podpory akademických slobôd a inštitucionálnej autonómie vo vysokoškolskom vzdelávaní."

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku