V Bratislave rokovala Zmiešaná slovensko-francúzska komisia pre vedecko-technickú spoluprácu

24.01.2020

     Už 9. zasadnutie Zmiešanej slovensko-francúzskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu sa včera uskutočnilo v Bratislave. Slovenskú delegáciu viedla riaditeľka odboru európskej a medzinárodnej vednej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľubica Pitlová,  francúzsku stranu zastúpoval ataché pre akademickú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu v SR François-Xavier Mortreuil.
     Zmiešaná komisia schválila financovanie desiatich projektov bilaterálnej spolupráce podporujúcich mobilitu vedeckých pracovníkov v rokoch 2020 a 2021, v celkovom objeme 53.000 eur. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená od 1. júla do 2. septembra 2019 v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995.
      Financovanie projektov je naplánované od 1. februára 2020. Vybrané projekty budú zverejnené na  internetovej stránke Agentúry na podporu vedy a výskumu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku