V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

08.11.2019

     Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky.
     "Som veľmi rada, že oceníme až 17 osobností a tímov z oblasti vedy a techniky v piatich kategóriách, ktorí sú naozaj takým príkladom, inšpiráciou pre ostatných a ktorí do slovenskej vedy priniesli vynikajúce výsledky," zhodnotila Martina Lubyová.
     Ocenení vedci a výskumníci si prevzali cenu, ktorej podobu navrhol akademický sochár Drahoš Prihel, v kategóriách osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosti vedy a techniky do 35 rokov, vedecko-technické tímy a popularizácia vedy.
     Ceny za vedu a techniku odovzdávajú od roku 2014, dovtedy sa udeľovali ako ceny ministra školstva. Cieľom zmeny bolo zvýšiť spoločenskú prestíž ich udeľovania. Návrhy na ocenenie predkladajú vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, SAV, predstavitelia sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Fotogaléria z podujatia

Foto: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku