V Bratislave ocenili najlepších vedcov za rok 2017

       V poradí 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017 sa uskutočnil včera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislava.
      Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Podujatie organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.
     Za rezort školstva sa oceneným prihovorila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, v mene prezidenta SR vystúpil riaditeľ odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR Michal Luciak. 
 
Za rok 2017 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:
 
- Vedec roka
Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky), Matematický ústav SAV
Za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.
 
- Mladý vedecký pracovník
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.
 
- Inovátor roka
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.
 
- Technológ roka
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park Uiverzity P. J. Šafárika v Košiciach
Za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument.
 
- Osobnosť medzinárodnej spolupráce
Prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce  a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce.
 
      Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2017 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR), kde sa nachádza aj zostrih zo slávnostného oceňovania.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky