V Bratislave ocenia najlepších učiteľov cudzích jazykov

14.09.2009

     Už piatykrát spoznáme najlepších učiteľov cudzích jazykov na Slovensku v rámci iniciatívy Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25. septembra 2009 o 10:00 hod. v Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva na Ventúrskej ul. č. 10 v Bratislave.
     Tento rok nominovali základné, stredné i jazykové školy spolu 17 učiteľov, ktorí v jazykovom vzdelávaní dosiahli inovačné a inšpirujúce výsledky.
     Súčasne bude vyhodnotená aj iniciatíva Európska značka, ktorá si dala za cieľ oceňovať inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania. Na Slovensku sa tento rok uskutočnil už jej 8. ročník a školy doň nominovali spolu osem svojich projektov.
     Národným koordinátorom súťaže je SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva SR.

Miesto a čas: Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska ul. č. 10, Bratislava, 10.00 hod.

Bratislava 14. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku