V Bratislave dnes vymenovali 17 nových doktorov vied

     Diplomy najvyššej vedeckej hodnosti - doktora vied (DrSc.) si dnes v aule Univerzity Komenského prevzalo 17 vedkýň a vedcov za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.
     Slávnostnú promóciu absolvovalo spolu 14 kandidátov navrhnutých Vedeckou radou Slovenskej akadémie vied, dvoch vedcov navrhla Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jedného Vedecká rada hostiteľskej univerzity.
     Spomedzi vedeckých oblastí boli najpočetnejšie zastúpené chemické vedy (6 vedcov), historické a biologické vedy (po troch vedcoch), dvoch zástupcov mali fyzikálne a technické vedy a jedného lekárske.
     Išlo v poradí o druhú spoločnú promóciu doktorov vied univerzít a Slovenskej akadémie vied, keďže kritériá na udelenie tejto vedeckej hodnosti sú rovnaké. Túto skutočnosť zdôraznil vo svojom príhovore aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, ktorý súčasne pripomenul potrebu spolupráce výskumníkov z vysokých škôl a pracovísk SAV.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky