V Bratislave diskutujú odborníci o výchove pomocou športu

17.04.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril dvojdňovú medzinárodnú konferenciu „Výchova prostredníctvom športu". Zasadnutie má zhodnotiť situáciu týkajúcu sa výchovy pomocou športu a vytvára priestor pre výmenu skúseností jeho účastníkov s napĺňaním tohto zámeru. Minister upozornil na koncept tzv. „bezpečného športu" (orig. SAFE Sport), ktorý je zameraný na boj proti rozširujúcemu sa dopingu, násiliu a korupcii.
    
Zástupcovia Slovenska, Nemecka, Fínska, Švédska, ale aj Arménska a ďalších krajín sa 17. a 18. apríla 2008 v Bratislave sústreďujú na konkrétne aktivity a opatrenia, ktoré sa uskutočnili po Európskom roku vzdelávania prostredníctvom športu (2004). Výstupom z konferencie by mal byť súbor spoločne odsúhlasených kritérií na meranie pokroku pri implementácii výchovy športom s výhľadom na zlepšenie spolupráce na národnej aj medzinárodnej úrovni.
     Slovenskí zástupcovia svojich kolegov informujú o vzdelávacích projektoch, do ktorých sa naša krajina zapojila. Takým je napríklad program Dreams and Teams podporujúci rozvoj manažérsko-organizačných zručností mladých ľudí. Vzdelávací program Duálna kariéra športovcov je zameraný na skĺbenie športového tréningu a vzdelávania. V novom školskom roku by sa mal na slovenských základných a stredných školách realizovať národný projekt Športuj a poznávaj, ktorý bude rozdelený na vedomostnú a športovo-výkonnostnú časť. 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Radou Európy, Slovenským olympijským výborom a Národným športovým centrom. Viac informácií a podrobný program: http://www.education-through-sport.eu/.

Bratislava 17. apríl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku