V Bratislave budú môcť tréneri získať nové poznatky

  • Dátum: 14.09.2016
     Do 30. septembra 2016 sa môžu tréneri prihlasovať na odbornú konferenciu, ktorú pre nich organizuje Národné športové centrum. Konať sa bude 13. októbra 2016 v Aule Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 v Bratislave.
     Obsahovo je zameraná na výmenu skúseností a poznatkov s trénermi a  športovcami, ktorí nedávno reprrezentovali Slovensko na letnej olympiáde v Riu de Janeiro. Chýbať mezdi nimi nebudú ani naši zlatí medailisti - bratranci Škantárovci a ich tréner Juraj Minčík či tréner chodca Mateja Tótha Matej Spišiak. Časť podujatia bude zameraná aj na problematiku boja proti dopingu.
     Záujemci o účasť sa môžu hlásiť na mailovú adresu nemeckova@sportcenter.sk (s uvedením mena a priezviska, zväzu/organizácie, funkcie, osobného mailu a mobilu).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku