V Banskej Bystrici sa stretnú najšikovnejší stredoškoláci v technike 3D tlače

15.03.2019
     3D tlač - dnes už nič neznáme. Dobre ju poznajú aj ôsmi stredoškoláci, ktorí postúpili do celoslovenského kola súťaže v technike 3D tlače. Kto je z nich najšikovnejší, zistia už budúci týždeň.
     Najskôr si vyskúšali svoje zručnosti v školských kolách. Následne si tí najlpeší zmerajú svoje sily so spolužiakmi z celého Slovenska. Súťaž 3D tlač je určená stredoškolákom, ktorí sa zaujímajú o trojrozmerné modelovanie a tlač týchto objektov.
     „V aktuálnom, druhom ročníku súťaže, mali študenti v školskom kole vytvoriť 3D   model kompletného šachu. Konkrétne šesť hracích figúrok a hraciu plochu,“ povedal Stanislav Slačka zo Školského výpočtového strediska B. Bystrica, Centra vedeko-technikcých informácií SR, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.
     Vo štvrtok, 21. marca 2019 si práve v priestoroch banskobystrického školského výpočtového strediska preverí svoje praktické zručnosti, ale i kreativitu osem študentov. Do celoštátneho kola súťaže postúpili stredoškoláci z Bánoviec nad Bebravou, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Bardejova, Michaloviec a viacnásobné zastúpenie budú mať Košice. „Z každého kraja postupoval do tohto kola súťaže súťažiaci s najvyšším počtom bodov. Jeden z krajov sa nezapojil. Dodatočne sme tak vybrali prvých dvoch na základe bodov všetkých súťažiacich, ktorí nepostúpili z prvého miesta,“ konkretizoval Slačka.
     Celoslovenské kolo súťaže 3D tlač sa uskutoční 21. marca 2019 v priestorch Školského výpočtového strediska Banská Bystrica na Tajovského 25. Suťaž 3D tlač je organizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a digitálne technológie.
V     iac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku