V Banskej Bystrici diskutovali odborníci o slovenskom národnostnom školstve

09.09.2019

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na otvorení medzinárodnej konferencie Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, ktorá sa konala v Štátnej vedeckej knižnici v dňoch 6. až 7. septembra 2019 v Banskej Bystrici.
     Konferenciu organizovala Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Metodicko pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.
     Cieľom konferencie bola prezentácia aktuálnych informácií k otázkam slovenského národnostného školstva v komunitách Slovákov žijúcich v krajinách strednej, južnej a východnej Európy odborníkmi z domovských krajín a zo Slovenska a identifikovať  možnosti ďalšieho vývoja. Príspevky prezentované na konferencii budú vydané v spoločnom zborníku z konferencie.
     V úvodnom príhovore štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vyzdvihla dôležitosť udržiavania škôl a vzdelávania detí a mladej generácie Slovákov v materinskom jazyku v zahraničí, aby sa naďalej udržiavala ich národnostná príslušnosť a národné povedomie. 
    „Som veľmi rada, že Slováci žijúci v južnej, východnej a východnej Európe sa združujú a permanentne organizujú podujatia pre odbornú i laickú verejnosť v krajinách, kde žijú. Veľmi oceňujem aj túto konferenciu, ktorá nám všetkým pomôže vytvoriť si plastický obraz o situácii, v ktorej sa nachádza slovenské národnostné školstvo v krajinách Európy a uvedomiť si, aké sú slovenské školy a slovenské vzdelávacie centrá Slovákov dôležité pre zachovanie národnostného povedomia Slovákov aj v budúcnosti,“ povedala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová. 
     So zaujímavými a podnetnými príspevkami sa predstavili odborníci z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny, Česka a Slovenska. Za vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy a zámoria ako nový fenomén v národnostnom školstve vystúpili účastníčky z Anglicka a Írska.
     Okrem organizátorov konferenciu finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku