Uznávanie častí štúdia na vysokých školách

>>ENGLISH VERSION

Informácie na tejto stránke sa týkajú osôb (občanov a cudzincov), ktoré majú záujem o uznanie časti štúdia alebo započítanie kreditov získaných v zahraničí v súvislovsti s prestupom na vysokú školu v Slovenskej republike.

Uznávanie častí štúdia (ročníky, semestre) a kreditov sa uskutočňuje podľa interných predpisov vysokej školy, kde uchádzač o štúdium predkladá výsledky svojho vzdelávania zo zahraničia.

Užitočné odkazy:

Skočiť na začiatok stránky