Uzávierka súťaže pre mladých výtvarníkov sa blíži

09.04.2010

     Žiakom základných škôl, ktorí majú záujem zapojiť sa do výtvarnej súťaže na tému Moderná škola, ostáva už len pár dní na poslanie prác. Aktívnou účasťou majú šancu prispieť k zviditeľneniu svojej školy, prezentovať svoje nadanie a popritom získať hodnotné vecné ceny.
    
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 22. marca 2010 výtvarnú súťaž Moderná škola pre žiakov základných škôl, ktoré realizujú projekty schválené v rámci operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Jej hlavnou myšlienkou je prostredníctvom výtvarných prác žiakov predstaviť verejnosti úspešné projekty a podporiť tvorivé prostredie na základných školách.
     Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl, pričom do výberu môže byť zaradená maximálne jedna práca autora. Výtvarné diela odborne posúdi komisia z pohľadu originality, tvorivosti a náročnosti použitej výtvarnej techniky.
     Pre víťazov sú pripravené ceny v podobe hodnotných výtvarných potrieb, ktoré im odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Tešiť sa môžu aj na tvorivé dielne s umeleckými výtvarníkmi. Najlepšie diela plánuje vystaviť organizátor súťaže vo svojich priestoroch, ako aj v regionálnych informačných kanceláriách v rámci celého Slovenska.
     Práce je potrebné poslať poštou na adresu agentúry - Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava do 14. apríla 2010. Prihlasovací formulár a bližšie informácie k súťaži sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku