Už šiestykrát sa bude konať Týždeň vedy a techniky na Slovensku

30.10.2009

     Ministerstvo školstva SR organizuje v spolupráci s partnermi od 2. do 6. novembra 2009  v poradí už 6. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Slávnostne ho otvorí podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na odbornej konferencii  "Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?".
     Podujatie sa uskutoční 2. novembra 2009 o 13.00 h v priestoroch Incheby Expo Bratislava (hala D2). Minister na konferencii otvorí aj výstavu žiackych vedeckých a technických projektov Scientia pro futuro. 
     Hlavným cieľom Týždňa vedy a techniky je aj tento rok prostredníctvom rôznych podujatí informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti. Zámerom organizátorov je tiež podnietiť záujem mladých ľudí o štúdium vedecko-technických disciplín.
     Počas nastávajúceho týždňa budú hlavnými podujatiami odborné konferencie, oceňovanie žiakov výtvarnej a publicistickej súťaže či udeľovanie Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009. Okrem toho sa na celom území Slovenska uskutoční okolo 450 sprievodných podujatí (dni otvorených dverí, súťaže, výstavy, prednášky, tvorivé dielne a pod.) zameraných na oblasť vedy a techniky. Bližšie informácie sú dostupné na stránke MŠ SR www1.minedu.sk/TyzdenVedy.

Prehľad hlavných podujatí:

2. - 4. november 2009
Konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?
Miesto a čas: Incheba Expo Bratislava, hala D2, 13.00 h

Otvorenie výstavy žiackych vedeckých a technických projektov Scientia pro futuro
Miesto a čas: Incheba Expo Bratislava, časť haly A1, cca 13.40 h

3. november 2009
Slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej a publicistickej súťaže
Miesto a čas: Incheba Expo Bratislava, EXPO club, 14.00 h

4. november 2009
Slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009
Miesto a čas: Historická budova Národnej rady SR, Župné námestie, Bratislava, 19.00 h

5. november 2009
Otvorenie výstavy centier excelentnosti vo výskume a vývoji
Miesto a čas: Incheba Expo Bratislava, hala A0, 9.00 h

Národná konferencia Priame ohlasy vedy a techniky v praxi
Miesto a čas: Incheba Expo Bratislava, hala B0 - vstup cez halu A1, 9.30 h

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku