Už piatykrát si stredoškoláci vyskúšajú prácu europoslancov

  • Dátum: 01.10.2009

     Jubilejný 5. ročník národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP) sa uskutoční 2. - 6. októbra 2009 v Bratislave. Ide o projektový spôsob učenia sa, ktorý prostredníctvom „hry na poslancov" umožňuje žiakom stredných škôl zdokonaľovať sa v komunikačných a argumentačných zručnostiach. Medzinárodný projekt organizuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave a v spolupráci s nadáciou MEP v holandskom Haagu. 
     MEP sa každoročne uskutočňuje na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Regionálne zasadnutia sa konali v máji a júni. Celkovo sa na nich zúčastnilo 107 stredných škôl, 466 delegátov, 40 prezidentov parlamentných výborov a 107 školských koordinátorov.
     Tohtoročné slávnostné otvorenie národného zasadnutia MEP sa uskutoční 3. októbra 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Následne budú delegáti pracovať počas dvoch dní na príprave rezolúcií v piatich výboroch. Zaoberať sa budú napríklad otázkami súčasnej ekonomickej a finančnej krízy, starnutím populácie či rozdielmi v národných vzdelávacích systémoch. Vyvrcholením podujatia bude valné zasadnutie MEP, ktoré sa uskutoční v rokovacej sále Národnej rady SR  5. októbra 2009.
     Významným prínosom národného zasadnutia bude aj stretnutie žiakov s poslancami Európskeho parlamentu. Od vzájomných rozhovorov a diskusií očakávajú organizátori zlepšenie kvality ich výstupov, ako aj ďalšieho smerovania projektu MEP.

Termíny a miesta podujatí MEP:

Slávnostné otvorenie:
3. októbra  2009 o 9.00 hod, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.3, Bratislava

Valné zhromaždenie:
5. októbra 2009 o 9.00 hod, Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava

Prijatie delegátov a účastníkov národného zasadnutia MEP manželkou prezidenta Slovenskej republiky Silviou Gašparovičovou:
5. októbra 2009 o 16.15 hod, Prezidentský palác, Hodžovo nám. 1, Bratislava

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku