Už druhý rok udelili špeciálnu cenu excelentným vedkyniam

  • Dátum: 14.06.2018
      Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa včera zúčastnila na slávnostnom vyhlásení výsledkov 2. ročníka slovenskej edície projektu L'Oréal - UNESCO pre ženy vo vede.
     Za prítomnosti J. E. Chistophera Leonziho, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, a generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO Márie Krasnohorskej boli vyhlásené dve vedkyne, ktoré sa stali druhými slovenskými laureátkami a získali ocenenie L'Oréal - UNESCO pre ženy vo vede.
      Tohtoročnu cenu v kategórii do 35 rokov udelili Andrei Strakovej Fedorkovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za výskum katódových materiálov na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre liiónové batérie. V kategórii do 45 rokov získala ocenenie Mariana Derzsi z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so sídlom v Trnave za prácu o nových funkčných materiáloch na báze striebra a chlóru.
     Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry ako aj prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni. Hodnotiacimi kritériami odbornej poroty zostavenej z predstaviteľov SAV, SOVVA a UNESCO boli najmä vedecká excelentnosť projektu a najvyšší budúci potenciál témy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku