Úspešní stredoškoláci nás budú reprezentovať v Tunise

22.07.2009

     Víťazi celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti 2009 sa v týchto dňoch zúčastnia na 12. ročníku EXPO - Sciences International v africkom Tunise. Od 23. do 29. júla 2009 budú medzi 724 účastníkmi z 39 krajín sveta prezentovať svoje projekty zamerané na prírodovedné, technické a spoločenskovedné odbory.
    
Členmi tímu mladých reprezentantov Slovenskej republiky sú:
- Michal Tamáš, Gymnázium J. Hronca Bratislava, s prácou „Odhalenie priemyselnej kontaminácie analýzou riečnych sedimentov metódou HPLC-FD/UV",
- Juraj Kisztner, Stredná geodetická škola Bratislava, s prácou „Geodetické zamerania objektov na nedostavanej železničnej trati",
- Monika Leššová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, s prácou „Vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí žiaka",
- Peter Mikula, Gymnázium L. Stockela Bardejov, s prácou „Pozorovanie druhovej diverzity a správania vtáctva okrem rodu vrabcotvaré (Passerifirmes) na vybraných lokalitách v okolí Bardejova.
     Okrem prehliadky projektov na študentov čaká bohatý program - odborné exkurzie, semináre, workshopy, prednášky, kultúrne a spoločenské podujatia. Zároveň v komunikácii s vedeckou verejnosťou získajú ďalšie možnosti zúčastniť sa aj na vedeckých univerzitných fórach sveta.

Bratislava 22. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku