Úspešní fotografi sa stretli s ministrom Jánom Mikolajom

12.11.2009

Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzali ocenenia víťazi fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív. Súťaž vyhlásila začiatkom septembra 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Do 1. ročníka sa zapojilo 43 žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktoré realizujú projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú. Poslanou fotografiou mali možnosť prezentovať prínos projektu pre školu z ich vlastného pohľadu. Súťažné príspevky zobrazovali momenty počas vyučovacieho procesu v triedach, pri umeleckých či športových aktivitách.

Súčasťou podujatia bola okrem výstavy fotografických prác aj prezentácia projektov zástupcov víťazných škôl. V rámci nej  predstavilo svoj projekt Moderná meracia technika a e-learning vo vyučovaní prírodných vied Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa. O prioritách projektu Škola tvorivého vzdelávania hovorila riaditeľka ZŠ A. Kmeťa v Leviciach.

Výsledky súťaže a víťazné fotografie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.
Fotogaléria

 

Bratislava 12. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku