Úspešné finále súťaží Mladý Európan 2019 a Mladý digitálny Európan 2019

21.06.2019

      Na akademickej pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa minulý týždeň, 13. júna 2019, uskutočnilo finále 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan a celoštátne kolo 4. ročníka súťaže Mladý digitálny Európan. Obidve súťaže sú určené študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ich Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct a ďalšími partnermi. Partnerom súťaže Mladý digitálny Európan je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).     
     Záštitu nad súťažou Mladý Európan aj tento rok prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky. Súťaž Mladý digitálny Európan uskutočňuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku už po štvrtýkrát v spolupráci s NÚCEM. Záštitu nad touto súťažou prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.
     Vo finále Mladého Európana sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl – zo stredných škôl z celého Slovenska, ktoré si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

Výsledky súťaže Mladý Európan:

1. miesto: Súkromné gymnázium Bardejov
2. miesto: Gymnázium Párovská, Nitra
3. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava

 Vo finále Mladého digitálneho Európana si zmeralo sily 16 účastníkov zo 6 stredných škôl. Toto sú víťazi celoštátneho kola:

1. miesto: Ján Cipár z Gymnázia Jána Hollého, Trnava a Barbora Hrdličková z Gymnázia Angely Merici, Trnava
2. miesto: Denis Hofer (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina), Šimon Podešva (Gymnázium Angely Merici, Trnava) a Matej Vadovič (Gymnázium Jána Hollého, Trnava)
3. miesto: Barbora Horehájová (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina) a Radana Monišová (Obchodná akadémia, Trnava)

     Ocenená bola aj víťazná škola, ktorá na školskom kole súťaže získala najvyššiu priemernú úspešnosť všetkých zúčastnených žiakov. Stalo sa ňou Gymnázium Jána Hollého, Trnava.
     Víťazi si hodnotné ceny v podobe tabletov a ďalších zaujímavých cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika. Víťazi si odniesli aj ocenenie a knižný dar od dekanky Filozofickej fakulty a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. a 2 mieste, zároveň získavajú možnosť zúčastniť sa spolu so svojim pedagógom organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ v októbri tohto roka.
      Regionálne kolá súťaže Mladý Európan sa uskutočnili počas marca a apríla 2019. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole mohli súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti. Do tretieho kola regionálnych súťaží následne postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá, kde ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl zabojovali vo finále celonárodného kola.
     Súťaž Mladý digitálny Európan sa realizuje elektronickou formou, žiaci vypĺňajú elektronický test z problematiky EÚ. Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2019 sa uskutočnilo 15. mája 2019 a zúčastnilo sa ho 1 259 žiakov zo 104 stredných škôl. Viac informácií o súťaži Mladý digitálny Európan nájdete na: http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2019/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku