Navigácia

Úspech veľtrhu ALMA MATER 2024 v Trnave

Podujatie ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu po prvýkrát prepojilo maturantov a vysoké školy v Trnave. Počas jedného dňa si ponuku slovenských vysokých škôl pozrelo viac ako 1400 stredoškolákov z Trnavského kraja. Ďalší zo série mini-veľtrhov sa bude konať v Trenčíne.

Prvý zo série mini-veľtrhov, ktoré organizuje ministerstvo školstva na zmiernenie odlivu mozgov
zo Slovenska a takisto na propagáciu slovenských vysokých škôl sa konal koncom týždňa v Trnave.

Viac ako 1400 žiakov z 22 stredných škôl Trnavského kraja, medzi ktorými boli nielen maturanti, ale aj žiaci predmaturitných ročníkov, sa stretli so zástupcami desiatich slovenských vysokých škôl. Tie im prezentovali ponuku odborov, informácie o škole, ale aj prínosy štúdia na danej univerzite.

Mini-veľtrh slovenských vysokých škôl „ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu“ sa bude postupne konať v každom krajskom meste, a vytvorí tak unikátny priestor pre všetkých stredoškolákov na spoznanie ponuky vysokoškolského štúdia na Slovensku.

„Cieľom veľtrhov je ukázať budúcim vysokoškolákom, že Slovensko má pestrú a kvalitnú ponuku študijných odborov. A že sa oplatí študovať doma. Navyše, k štúdiu na slovenských vysokých školách môžu získať aj motivačné štipendium,” uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Ministerstvo chce tak pomôcť maturantom s výberom vysokej školy, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a prispieť k zníženiu odlivu mozgov. Stánok ministerstva školstva zároveň predstavil spomínaný tretí ročník štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. Budúcoroční prváci majú možnosť získať 9 000 € a v niektorých prípadoch až 16 500 € počas troch rokov štúdia na vysokej škole na Slovensku.

Účasť je pre vystavovateľov aj pre návštevníkov bezplatná, dôležité je však sa vopred zaregistrovať cez emailovú adresu almamater@minedu.sk.

Podmienky a podrobnosti o udeľovaní štipendií sa pre tento ročník ešte nastavujú, žiaci a pedagógovia, ktorí majú záujem dostať informácie ako prví, môžu vyplniť formulár cez https://forms.gle/N63nxgYWnACp6gxn7.

alma mater

image00144

image00213


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky