Úspech slovenskej delegácie na 54. ročníku Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády

  • Dátum: 24.07.2020

Stredoškolskí študenti Samuel Novák z Gymnázia na Poštovej ulici 9 v Košiciach a Martin Brokeš z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi získali bronzovú medailu na medzinárodnom kole chemickej olympiády pomenovanej po slávnom tvorcovi periodickej tabuľky prvkov. Celkovo bolo na Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiáde udelených 13 zlatých medailí, 26 strieborných medailí a 39 bronzových medailí. Súťaže sa zúčastnilo 27 krajín so 130 súťažiacimi.

Slovensko na olympiáde reprezentovali aj Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) a Martin Škuta (Gymnázium J. Lettricha, Martin). Za skvelé výsledky vďačíme šikovnosti a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich odborne viedli a venovali im svoj čas (O. Sajková, Martin, M. Pončáková, Prešov, A. Ihnatková, Košice; M. Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. 

Dianie 54. ročníka Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády poznačila koronakríza. Pôvodne sa mala konať v maďarskej Budapešti, no pre opatrenia proti šíreniu choroby sa uskutočnila v dňoch 13. – 18. júla 2020 dištančnou formou. Slovenská delegácia sa zišla v Bratislave a súťaž absolvovali na Prírodovedeckej fakulte UK prostredníctvom techniky online pod dohľadom kamier.

Možnosti prípravy našich súťažiacich boli veľmi obmedzené. Po celoštátnom kole Chemickej olympiády sa začiatkom marca zavreli školy a najúspešnejší gymnazisti z celoslovenského kola sa na súťaž mohli pripravovať iba v domácom prostredí, odkiaľ absolvovali sústredenie dištančnou formou. Na online prednáškach sa zúčastňovali počas celého mája. Konečný výber súťažiacich sa uskutočnil na výberovom sústredení, ktoré sa uskutočnilo už prezenčnou formou v Bratislave 5. – 7. júla 2020.

Naši reprezentanti ocenili organizáciu súťaže, ktorá je známa vysokou náročnosťou úloh a boli vďační za možnosť účasti. Veľmi im však chýbala možná interakcia so súťažiacimi ostatných krajín. Dúfame preto, že sa už rovnaká situácia nezopakuje a naši budúci reprezentanti si medzinárodné kolo zažijú v jeho úplnosti.

FOTO – Slovenská reprezentácia na dištančnej IMCHO 2020 v zložení (zľava) vedúci mentor Martin Putala, súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Martin Škuta a mentorka Jela Nociarová

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku