Úspech slovenskej delegácie na 4. ročníku Európskej fyzikálnej olympiády

  • Dátum: 05.08.2020

Súťažiacich na Európskej fyzikálnej olympiáde (EuPhO) mali v tomto roku privítať brány Fakulty fyziky Bukurešťskej Univerzity v meste Satu Mare v Rumunsku. Nestalo sa tak. Napriek tomu opatrenia proti šíreniu koronavírusu organizátorov súťaže neodradili. Naopak, zrodila sa myšlienka dať priestor talentovaným študentom prostredníctvom súťaže organizovanej dištančnou formou.

Slovenská delegácia pozostávajúca z piatich študentov a dvoch vedúcich sa podľa pokynov organizátora sústredila na jednom mieste – Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vďaka odbornej a technickej podpore oddelenia didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied a pod dohľadom kamier dostali študenti priestor zúročiť svoje nadanie a vedomosti. Štvrtý ročník EuPhO tak v pondelok 20. júla odštartoval v online priestore. Po dvoch náročných súťažných dňoch a nasledujúcich moderáciách sme sa v nedeľu 26. júla dočkali výsledkov. Slovensko reprezentovali štyria talentovaní mladí muži a jedna mladá dáma: Ronald Doboš (Gymnázium, Poštová 9, Košice) získal zlatú medailu a v celkovom poradí skončil na vynikajúcom 18. mieste. Jozef Csipes  (Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava) vybojoval striebornú medailu, pričom od zisku zlatej ho delilo len 1,1 bodu. Marcel Polák (Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce) získal čestné uznanie, ktoré len o vlások uniklo Martinovi Opatovi (Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, Trenčín) a Dorote Porubskej (Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov).     

Za skvelé výsledky vďačíme zanieteniu a pracovitosti súťažiacich, pedagógom, ktorí ich odborne viedli a venovali im svoj čas (G. Frániková, Košice; E. Trebatická, Bratislava; J. Smrek, Michalovce; R. Vraždová, Trenčín; P. Bubák, Bardejov) a členom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírovi Muchovi, (CVČ - RCM, Strojárenská 3, Košice) a RNDr. Tomášovi Lučivjanskému, PhD. (UFV, PRF UPJŠ, Košice), ktorí študentov na súťaž intenzívne pripravovali.

Na 4. ročníku Európskej fyzikálnej olympiády bolo udelených 27 zlatých, 49 strieborných, 60 bronzových medailí a 40 čestných uznaní. Súťaže sa zúčastnilo 53 krajín a 260 súťažiacich.

Možnosti prípravy našich súťažiacich boli výrazne obmedzené, keďže samotný výber žiakov do reprezentačného družstva, ktorý zvyčajne trvá 5 dní a zahŕňa aj prednášky, bol skrátený na jediný deň online formou. Prípravné sústredenie, ktoré zvyčajne prebieha 12 dní, bolo tentoraz oklieštené na 6 dní. Aj týchto pár dní však zohralo dôležitú úlohu pri väčšej psychickej pohode a celkovej pripravenosti súťažiacich.

Naši reprezentanti boli vďační za možnosť zúčastniť sa na súťaži, ktorú charakterizuje vysoká náročnosť teoretických a experimentálnych úloh zameraných na hľadanie kreatívnych riešení. Nemenej dôležité je aj ovládanie anglického jazyka, čo súťažiaci využívajú pri obhajobách svojich riešení spojených s možnosťou získať v argumentácii viac bodov. Vzhľadom na to, že súťaž je aj o získavaní kontaktov a nadväzovaní priateľstiev naprieč svetom, veríme, že budúci rok budú môcť naši reprezentanti zažiť medzinárodné kolo so všetkým, čo k nemu patrí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku