Úspech celoeurópskej iniciatívy #EUvsVirus

  • Dátum: 01.06.2020

Iniciatíva Európskej komisie #EUvsVirus v boji proti pandémii koronavírusu sa ukázala ako mimoriadne účinná. Vďaka celoeurópskemu hackathonu #EUvsVirus v apríli vzniklo 2 164 multidisciplinárnych a medzinárodných tímov, ktoré predstavili svoje inovatívne riešenia. Následne v máji, počas match-makingového podujatia #EUvsVirus Matchathon, vzniklo nových 1 960 partnerstiev spojením najlepších 120 tímov so 458 partnermi z verejného a súkromného sektora.

Do hackathonu sa zapojilo 145 účastníkov zo Slovenska. Do užšieho výberu, medzi projekty, ktoré mali možnosť zúčastniť sa aj match-makingového podujatia, sa dostali dva projekty, ktoré sú výsledkom česko-slovenskej spolupráce:

  • Matika.in - 2. miesto v kategórii “Výzvy základných a stredných škôl”;
  • Qesadila.com - 3. miesto v kategórii “Ochrana občanov a demokracie”.

Informácie o projektoch budú zverejnené na pripravovanej platforme Európskej komisie EIC Covid Platform.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa teší z úspechu tejto európskej iniciatívy, ďakuje všetkým zapojeným riešiteľom a blahoželá dvom vybraným projektom so slovenskou účasťou!

Európska komisia pre uzatvorenie celej iniciatívy organizuje už dnes 2.6.2020 tzv. Accomplishment Day! Živé vysielanie bude prebiehať na sociálnej siete Facebook počas celého dňa od 10:00. Záverečný ceremoniál bude vysielaný naživo večer o 19:30.

Európska komisia chce týmto podujatím poukázať na úspech, ktorý iniciatíva #EUvsVirus  dosiahla v boji s COVID-19!

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku