Usmernenie pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií (16. 4. 2020)

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku